Aanmelden
Regio Zwolle Congres

Het bijwonen van het Regio Zwolle Congres kan alleen op uitnodiging. Het Regio Zwolle Congres wordt jaarlijks mogelijk gemaakt dankzij een groot aantal founders, die het belang inzien van samenwerking in een sterke regio. Het zijn ook deze founders, die bepalen wie wordt uitgenodigd voor het congres. De Stichting Metropool Regio Zwolle reikt hun het aantal toegangskaarten uit waar zij recht op hebben. Zij kunnen deze vervolgens verspreiden onder hun relaties. Er zijn dan ook geen losse kaarten verkrijgbaar. Wel is het mogelijk contact op te nemen met het bestuur voor een eventueel foundership.
news-example

Aanmelding

Meld je aan voor het congres op 13.12.18

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op via info@regiozwollecongres.nl