ARBEIDSMARKT 2030 wordt het nieuwe thema voor het Regio Zwolle Congres.

image

Het nieuwe thema ARBEIDSMARKT 2030 geeft de Stichting Metropool, organisator van het Regio Zwolle Congres 2017, een signaal af dat de toekomstige situatie op de arbeidsmarkt een belangrijke indicator gaat worden voor de economische groei in de Regio Zwolle.

De landelijke tendens is dat economische groei op dit moment beperkt wordt door krapte op de arbeidsmarkt. Met name in de branches bouw, IT en zorg zit men qua groei aan het plafond, door te weinig ingevulde vacatures, terwijl de ordeportefeuilles daarentegen wel vollopen. Vraag en aanbod zijn nu niet op elkaar afgestemd. Maar, hoe zit dat in 2030? Leiden we met het oog daarop de mensen wel op met de juiste kwalificaties? Welke banen zijn er dan eigenlijk nog? Wat betekent de robotisering voor de situatie op de arbeidsmarkt? Welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben impact op de arbeidsmarkt in 2030? Welk beleid is nodig? Regeren is vooruitzien en daarom wil de Stichting Metropool het gesprek aangaan door te kiezen voor dit belangrijke thema. Het breed gedragen thema is gekozen in overleg met de klankbordgroep waarin de 4 O’s (ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid) vertegenwoordigd zijn. Hogeschool Windesheim start, in het kader van het thema ARBEIDSMARKT 2030, een onderzoek over de feiten. De resultaten zullen tijdens het (zesde) Regio Zwolle Congres gepresenteerd worden. Het is het waard om de datum alvast te reserveren in de agenda's.

Regio Zwolle Congres 2017, datum 14 december 2017, locatie: Theater De Spiegel.