Economische groei in Regio Zwolle bovengemiddeld

image

Monitor

In de Regio Zwolle, een samenwerkingsverband van twintig gemeenten, groeit de economie bovengemiddeld. Dit blijkt uit de Regio Zwolle Monitor 2017 die donderdag 14 december wordt gepresenteerd tijdens het Regio Zwolle Congres 2017 in Theater de Spiegel.

In 2016 bedroeg de economische groei 2,7%, ruim boven het landelijk gemiddelde van 2,2%. Ook op tal van andere vlakken overtreffen de regionaal-economische prestaties het landelijke gemiddelde. De Regio Zwolle Monitor is een initiatief van de Stichting Metropool Regio Zwolle, aanjager van thema's die van belang zijn voor de economische agenda van de Regio Zwolle. Het bestuur van deze stichting, gevormd door ondernemers uit de regio, is ook verantwoordelijk voor de organisatie van het Regio Zwolle Congres.

Het onderzoek dat leidt tot de Regio Zwolle Monitor is in handen van het Kenniscentrum Technologie van Hogeschool Windesheim.

Weerbare en wendbare regio

De onderzoekers concluderen dat deze economische prestaties duiden op de aanwezigheid van een uitstekende infrastructuur voor groei in de Regio Zwolle. Ruimte voor bedrijvigheid, een gunstige ligging en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, maar ook sterke topsectoren met bijbehorende kennisinfrastructuur zijn basisvoorwaarden die bijdragen aan de weerbaarheid en wendbaarheid van de regio. Kunststoffen, e-commerce, health en agri & food zijn de sectoren waarmee de regio zich onderscheidt.

Arbeidsmarkt 2030

De uitdaging voor de toekomst ligt op het vlak van human capital: het opleiden, aantrekken en behouden van voldoende en juiste professionals. Voor werkgevers in de regio dreigt een tekort aan personeel. In bepaalde sectoren kost het steeds meer moeite om nieuw ontstane vacatures te vervullen. Ook ligt er een stevige uitdaging om de snel veranderende arbeidsmarkt klaar te stomen voor de toekomst. Daarom staat het thema Arbeidsmarkt 2030 centraal tijdens deze editie van het Regio Zwolle Congres.

Over de Regio Zwolle Monitor

De Regio Zwolle Monitor brengt jaarlijks de sociaal- en ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Regio Zwolle in beeld aan de hand van cijfers die een indicator zijn voor de ontwikkelkracht van de regio. Ieder jaar worden nieuwe accenten gelegd.