Regio Zwolle Monitor 2017

Ontwikkeling van een Metropool

Economische groei bovengemiddeld

De Regio Zwolle Monitor brengt jaarlijks de sociaal- en ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Regio Zwolle in beeld aan de hand van cijfers die een indicator zijn voor de ontwikkelkracht van de regio. Ieder jaar worden nieuwe accenten gelegd.

Weerbare en wendbare regio
De onderzoekers concluderen dat deze economische prestaties duiden op de aanwezigheid van een uitstekende infrastructuur voor groei in de Regio Zwolle. Ruimte voor bedrijvigheid, een gunstige ligging en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, maar ook sterke topsectoren met bijbehorende kennisinfrastructuur zijn basisvoorwaarden die bijdragen aan de weerbaarheid en wendbaarheid van de regio. Kunststoffen, e-commerce, health en agri & food zijn de sectoren waarmee de regio zich onderscheidt.

Arbeidsmarkt 2030

De uitdaging voor de toekomst ligt op het vlak van human capital: het opleiden, aantrekken en behouden van voldoende en juiste professionals. Voor werkgevers in de regio dreigt een tekort aan personeel. In bepaalde sectoren kost het steeds meer moeite om nieuw ontstane vacatures te vervullen. Ook ligt er een stevige uitdaging om de snel veranderende arbeidsmarkt klaar te stomen voor de toekomst. Daarom staat het thema Arbeidsmarkt 2030 centraal tijdens deze editie van het Regio Zwolle Congres.
 

Een greep uit de cijfers

5,5%
werkloosheid
Nederland   6,0%
+2,7%
regionale economie
Nederland   2,2%
+30%
woningtransacties
Nederland   20%
+5K
groei werkgelegenheid
Nederland   in 2016

Maar dit alles konden we niet… zonder onze 38 founders!

Download hieronder de volledige Regio Zwolle Monitor 2017.

Regio Zwolle Congres monitor 2017