Regio Zwolle Monitor 2017

Technologisering biedt kansen

Inzet nodig op voldoende bekwame vakmensen

De regio is een krachtige groeiregio met sterke sectoren en een ideale infrastructuur voor economische groei. In 2017 bedroeg de economische groei in de Regio Zwolle 3,3 procent; landelijk nam de omvang van de economie toe met 2,9 procent. Door de krachtige groei blijft de werkgelegenheid in de lift en daalt de werkloosheid verder.

Werkgelegenheid

De arbeidsmarkt presteert beter dan in vergelijkbare regio’s. In de eerste helft van 2018 zijn er in Regio Zwolle alleen al ruim 51.000 nieuwe vacatures ontstaan, tienduizend meer vacatures dan in dezelfde periode vorig jaar. Werkzoekenden vinden over het algemeen gemakkelijker een baan. Keerzijde is dat veel vacatures moeilijk te vervullen zijn. Deze ontwikkeling illustreert ook de uitdaging van het human capital vraagstuk in de regio. Henk Jan Meijer, voorzitter Regio Zwolle: “Het gaat bij menselijk kapitaal om beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit. We investeren in alle mensen, in alle sectoren, op alle opleidingsniveaus. De focus ligt op tekorten oplossen en het voorkomen van mismatches.”

Technologisering vraagt een leven lang ontwikkelen
Wat betreft technologisering zien de onderzoekers kansen voor Regio Zwolle mits het opleidings- en kennisniveau van de medewerkers aansluit. Door verdergaande technologisering verandert de vraag naar arbeid. Beroepen verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan. Dit leidt tot een concrete uitdaging en sluit aan bij het human capital vraagstuk: zorgen voor een leven lang ontwikkelen zodat vaardigheden van de huidige en toekomstige vakmensen beter aansluiten bij wat nodig is.

De Regio Zwolle in Cijfers

65%
MKB-banen in de regio
Nederland   
339.550
Arbeidsplaatsen in de regio
Nederland   
685.731
Inwoners in 2018
Nederland   
3,3%
Economische groei in 2017
Nederland